Płacowe Systemy Motywacyjne

 • Znaczna poprawa poczucia satysfakcji Pracowników z wykonywanej pracy
 • Czytelne i spójne kaskadowanie celów
 • Przejrzysta struktura organizacyjna
 • Przejrzyste raportowanie sprawności stanowisk, gniazd, wydziałów.
 • Zrozumiałe wskaźniki KPI
 • Wprowadzenie części zmiennej w koszcie wynagrodzeń
 • Optymalizacja i redukcja kosztów wynagrodzeń
 • Efektywna komunikacja
 • Redukcja wartości wskaźnika absencji
 • Efektywniejszy proces realizacji celów przedsiębiorstwa
 • Znaczna poprawa wartości wskaźników operacyjnych (wydajność, terminowość, jakość)
 • Poprawa pozycji firmy jako pracodawcy na rynku pracy

DLACZEGO INGENIUM POLSKA?

Od ponad 20 lat towarzyszymy Przedsiębiorstwom wspomagając wdrożenia najlepszych praktyk. Nasi Klienci zawsze otrzymują skuteczne wdrożenie i natychmiastowe o odczuwalne rezultaty wdrożenia. Skutecznie eliminujemy problemy i trwale wspomagamy sprawność obszarów działalności operacyjnej.

Wdrożenie Systemu Motywacyjnego bezpośrednio powiązanego z wypracowanymi efektami pracy, pozwala optymalizować koszty wynagrodzeń (wprowadza zmienny charakter) i natychmiastową poprawę wydajności operacji i procesów.

Co dla Państwa zrobimy

ETAP 1, DIAGNOZA

  • Przeanalizujemy i ocenimy poziom wdrożonej kaskady celów na poziomie: firmy, wydziałów, procesów i operacji
  • Zbadamy i ocenimy poziom spójności celów na poziomie Zarządu i Dyrektorów na podstawie badania InSort
  • Przeprowadzimy analizę postaw pracowniczych na podstawie badania ABPP
  • Przeanalizujemy dostępne matryce elastyczności i umiejętności.
  • Przeanalizujemy i ocenimy obecnie funkcjonujący system premiowy
  • Przeanalizujemy obecnie funkcjonujący system stawek podstawowych w odniesieniu do zadanych i stosowanych kryteriów 
  • Przeanalizujemy i ocenimy strukturę organizacyjną w odniesieniu do zdefiniowanych celów i zadań
  • Przeanalizujemy efektywność przepływu informacji oraz kluczowe kanały komunikacji wewnątrz firmy
  • Przeanalizujemy i ocenimy system raportowania efektywności
  • Opracujemy zakres zadań i harmonogram wdrożenia Systemu Motywacyjnego

ETAP 2, OPRACOWANIE I WDROŻENIE

  • Opracujemy lub uzupełnimy kaskadę celów na poziomie Przedsiębiorstwa, Wydziałów, Procesów i Operacji
  • Opracujemy właściwą strukturę i kanały przepływu informacji
  • Uzupełnimy matryce elastyczności
  • Opracujemy metodykę tworzenia budżetu premiowego rocznego i miesięcznego
  • Opracujemy algorytmy określające sposób oceny sprawności Pracowników, Gniazd, Wydziałów.
  • Opracujemy algorytmy określające wartość stawek motywacyjnych
  • Określimy system raportowania i wskaźniki

ETAP 3, POMIAR REZULTATÓW

  • Ocena rezultatów na poziomie wskaźników operacyjnych
  • Ocena rezultatów w poziomie wskaźników finansowych

Q & A

 1. 1. Czy usługa jest na pewno dla mnie?
 • Program “systemy motywacyjne” adresowany jest do właścicieli oraz członków zarządów firm produkcyjnych i usługowych, zatrudniających minimum kilkadziesiąt osób. Jeśli koszty wynagrodzeń w Państwa działalności są znaczącą pozycją, a efektywność pracy przekłada się bezpośrednio na uzyskiwaną rentowność, to usługa “systemy motywacyjne” jest dla Was.
 1. Co to znaczy, że zwrot z zainwestowanych środków jest odczuwalny natychmiast po wdrożeniu?
 • Wprowadzenie pomiaru efektów pracy (KPI) pozwala poprawić rentowność prowadzonej działalności, obiektywnie zwiększyć poziom wynagrodzeń Pracowników często bez konieczności zwiększania budżetu płac. Poprawienie umiejętności zarządzania kadry kierowniczej powoduje, że zwrot jest błyskawiczny, a wartość dodana trwale utrzymywana.
 1. Czy moja firma jest przygotowana na takie rozwiązania?
 • Niezależnie od tego czy prowadzicie Państwo system raportowania na kartkach, w Excelu czy za pomocą modułu w złożonym systemie klasy ERP, wrodzony u Państwa system będzie produktywny.

kontakt

Ingenium Polska

ul. Złota 7,
00-019 Warszawa
Mail: ingenium@ingeniumpolska.pl

Proszę skorzystać z możliwość kontaktu z naszą firmą poprzez formularz. Odpowiemy na każde Państwa pytanie i skontaktujemy się niezwłocznie, jeśli takie będzie Państwa życzenie.

2 + 7 =